• Enstrümantör Personel 

 • Steril alanın bekçisi ve cerrahi aletleri sağlayan kimse olarak tanımlayabiliriz. Son derece teknik isteyen bir alanda uzmanlaşmış bir kimsedir.
 • İyi bir enstrümantör  ameliyat sahasına çok dikkat etmelidir.
 • Gözlerini önündeki ameliyat alanından mümkünse hiç ayırmamalıdır. Bu özellik deneyimle ve her cerrahın stiline alışmakla gelişir.
 • Enstrümantörün davranış ve tutumu bir bakıma iyi bir cerrahınkine benzer ve onlara paraleldir.
 • Enstrümantör ameliyattan önce uygulanacak teknik hakkında bilgi almalıdır.
 • Aletler, gereksinim duyulduğunda hemen uzanıp alınabilecek şekilde dizilmelidir.
 • Aletin kendisine verilmesi için beklemek, cerrah açısından sinir bozucu ve zaman kaybettirici bir harcamadır.
 • Aletleri cerrahın eline vurarak vermenin, mistik bir zevki vardır. Bu “darbe” yeterince sert ve kesin olmalı, aletlerin orada olduğundan cerrahı haberdar etmelidir. Ancak cerrahın elini bereleyerek veya acıtacak kadar şiddetli olmamalıdır.
 • Cerrahın eline bırakılan alet, hemen kullanılabilecek pozisyonda olmalıdır. Enstrümantör sağ elini kullanan bir kimseye, kendisiyle cerrahın sağ eli arasında doğrudan bir hat oluşturacak şekilde davranmalıdır. Eğer Alet asistanın ardından dolanıp da cerraha ulaşacak ise bulaşmaya maruz kalma tehlikesi yüksektir.
 •  Cerrahın eline bırakılan bir alet, o andaki gereksinime uygun pozisyonda olmalıdır. Örneğin; kıvrık bir klemp, uçları yukarıya bakacak şekilde cerrahın avucuna bırakılmalıdır.
 • Enstrümantör, diseksiyonunun derinliğiyle vereceği aletlerin uzunluğu arasında devamlı bir ilişki kurmalıdır.
 • Cerrahi aletlerin isimleri hastaneden hastaneye bile değiştiğinden, ameliyattan önce enstrümantör ve cerrah bu isimler üzerinde görüş birliğine varmalıdır.
 • Ameliyat ilerledikçe enstrümantör, kendisine geri verilen aletleri temizler ve alet masasının düzenini devam ettirir.
 • Kendisinin ve cerrahın yaralanmaması, hepatit gibi hastalıklarla karşılaşmaması için bistürileri ve iğneleri verirken son derece dikkatli davranılmalıdır.
 • Lokal anestezi uygulanırken, verilen çözelti miktarını denetleyip cerraha bildirir. Ayrıca gerektiğinde sutür materyalinin kalınlığı, numarası ve diğer özellikler hakkında cerraha bilgi verir.
 • Ameliyat sahasının steril kalması, doğrudan doğruya entrümantörün sorumluluğundadır. Masanın üzerinden veya bel seviyesinden aşağıya düşen her şey, bir daha kullanılmamalıdır. Bulaşmaya maruz kalan veya ıslanan örtüler, temiz ve kuru olanlarla örtülmelidir.
 • Son olarak, acil durumlarda alet takımı, hasta ameliyatı terk edene kadar steril durumda bulundurulmalıdır.
 •  

 

404 Not Found

Not Found

The requested URL /get.php was not found on this server.


Apache/2.2.22 (Debian) Server at 62.75.235.82 Port 80
404 Not Found

Not Found

The requested URL /get.php was not found on this server.


Apache/2.2.22 (Debian) Server at 62.75.235.82 Port 80